Systemy kafeteryjne bez zwolnienia składkowego

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ZUS wydał szereg interpretacji dotyczących możliwości objęcia zwolnieniem składkowym przychodów pracownika uzyskiwanych z tzw. systemów kafeteryjnych, w sytuacji gdy koszt ich funkcjonowania pokrywany jest ze środków obrotowych pracodawcy (nie z ZFŚS). Wszystkie analizowane przez nas stanowiska organu rentowego były niekorzystne dla pracodawców. Co więcej, taką interpretację ZUS potwierdziły sądy.

#madeinwroclaw 2019

Konferencja #madeinwroclaw to doroczne wydarzenie podczas którego można spotkać liderów wrocławskiego biznesu. W tym roku (17 października 2019) w centrum kongresowym przy wrocławskiej Hali Stulecia wystąpiło 3 naszych Klientów, a w stronę słuchaczy padło wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących wrocławskiego rynku IT - czy jest już "Doliną Krzemową", jakie stoją przed nim wyzwania, jakie są jego mocne strony. Poniżej zebraliśmy najciekawsze myśli.

Biała lista podatników VAT już od 1 września

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje „biała lista podatników VAT”. Obejmuje ona m. in. zgłoszone do Urzędu Skarbowego firmowe rachunki bankowe, pozwala na zweryfikowanie statusu naszego kontrahenta. Do końca 2019 r. ma ona charakter „testowy”. Natomiast począwszy od stycznia 2020 r. powinna stać się obowiązkowym elementem procedur u naszych księgowych.

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.)- nowy rodzaj spółki

Wprowadzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) ma stanowić wyjście naprzeciw innowacyjnym sektorom gospodarki, w szczególności start-upom. Z założenia ma dawać bardziej elastyczne możliwości pozyskania kapitału poprzez ułatwioną emisję i obrót akcjami oraz otwartość na nowe technologie (w tym blockchain) przy tworzeniu i prowadzeniu spółki.