Systemy kafeteryjne bez zwolnienia składkowego

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ZUS wydał szereg interpretacji dotyczących możliwości objęcia zwolnieniem składkowym przychodów pracownika uzyskiwanych z tzw. systemów kafeteryjnych, w sytuacji gdy koszt ich funkcjonowania pokrywany jest ze środków obrotowych pracodawcy (nie z ZFŚS). Wszystkie analizowane przez nas stanowiska organu rentowego były niekorzystne dla pracodawców. Co więcej, taką interpretację ZUS potwierdziły sądy.

Wyższe koszty uzyskania przychodu a honorarium autorskie

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wdrożenie modelu umożliwiającego stosowanie podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodu (KUP). Podwyższone koszty stosuje się do części wynagrodzenia pracownika za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych przez niego utworów, czyli do tzw. honorarium autorskiego.

Dobre Zmiany w Białej Liście

Wraz z początkiem lipca weszły w życie korzystne dla podatników zmiany dot. Białej Listy. Przede wszystkim zwiększy się liczba przypadków, w których bez negatywnych konsekwencji będziemy mogli zapłacić na rachunek spoza Białej Listy. Wprowadzono też korzystne zmiany w zakresie składania zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza Listy.

Co nowego w podatkach w 2020 roku?

Wraz z nowym rokiem wkroczyliśmy do nowej podatkowej rzeczywistości. Hasła takie jak „Biała Lista” czy split payment mają groźniejsze niż dotychczas znaczenie, zupełną nowością jest tzw. „mikrorachunek”; z dobrych wieści – mamy ulgę, która pomoże przy zatorach płatniczych. Poniżej po krótce przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców.

W Prima Aprilis całkiem serio zmiany w split paymencie?[UPDATE 01.07.2020r.]

Duże podmioty muszą przygotować się na kolejne zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP, split payment), które wejdą w życie 1 kwietnia. Od tego dnia najprawdopodobniej tylko faktury objęte obowiązkowym split paymentem będą mogły być oznaczane przez sprzedawców opisem MPP (lub innym równoważnym). Nie będzie więc już możliwe opisywanie wszystkich faktur w ten sposób, aby ułatwić sobie kwestie administracyjne związane z fakturowaniem.

Zapłaciłem na rachunek spoza Białej Listy – co robić?

Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia, który ma pomóc tym firmom, które zapłaciły fakturę na rachunek spoza "Białej Listy", wbrew swoim obowiązkom. Jest to wzór odpowiedniego zawiadomienia Urzędu Skarbowego o tej pomyłce. Pojawia się więc deska ratunkowa, na skorzystanie z której mamy 3 dni od popełnienia błędu.

Biała Lista i split payment vs. płatność kartą i pay-by-link

Przedsiębiorcy muszą przyzwyczaić się do nowych reguł dokonywania płatności, w tym split-payment. Postępowanie niezgodnie z nimi narazi ich na negatywne konsekwencje podatkowe. Dlatego warto dowiedzieć się, jak przepisy dotyczące Białej Listy czy split paymentu wpływają na możliwość płatności kartą lub pay-by-linkiem

MAŁY ZUS PLUS- nowa ulga dla przedsiębiorców

Rząd przyjął kolejny projekt skierowany do przedsiębiorców osiągających najniższe dochody. Ma on na celu poszerzenie rozwiązań funkcjonujących od 1 stycznia 2019 r. w ramach tzw. Małego ZUSu. Kogo obejmą zmiany, na czym polegają oraz kiedy wejdą w życie?

Split payment (MPP)- podstawowe informacje

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) można stosować dobrowolnie już teraz. Obowiązkowy w stosunku do niektórych towarów i usług miał stać się 1 września 2019 r. Jednak 9 sierpnia 2019 r. przesunięto termin wejścia w życie przepisów o obowiązku dokonywania płatności w systemie split payment (MPP) na 1 listopada 2019 r. .

Zerowy PIT dla młodych – kto i kiedy nie zapłaci podatku

Dzisiaj (1 sierpnia 2019 r.) zaczęła obowiązywać specjalna ulga w PIT, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych, dla młodych osób. W niniejszym wpisie znajdziesz odpowiedź na pytanie, kto nie musi płacić PIT oraz co trzeba zrobić aby skorzystać z tego przywileju – dla siebie albo dla swoich młodych pracowników / zleceniobiorców.

Zaktualizowana metodyka MF – należyta staranność przy transakcjach VAT

Niedawno (kwiecień 2019) Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Dokument ten wyjaśnia, co MF bierze pod uwagę oceniając, czy biorąc nieświadomie udział w transakcji służącej oszustwu lub nadużyciu w zakresie VAT, dochowaliśmy "należytej staranności", co pozwala na uniknięcie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności.