Systemy kafeteryjne bez zwolnienia składkowego

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ZUS wydał szereg interpretacji dotyczących możliwości objęcia zwolnieniem składkowym przychodów pracownika uzyskiwanych z tzw. systemów kafeteryjnych, w sytuacji gdy koszt ich funkcjonowania pokrywany jest ze środków obrotowych pracodawcy (nie z ZFŚS). Wszystkie analizowane przez nas stanowiska organu rentowego były niekorzystne dla pracodawców. Co więcej, taką interpretację ZUS potwierdziły sądy.

Wyższe koszty uzyskania przychodu a honorarium autorskie

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wdrożenie modelu umożliwiającego stosowanie podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodu (KUP). Podwyższone koszty stosuje się do części wynagrodzenia pracownika za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych przez niego utworów, czyli do tzw. honorarium autorskiego.

Tarcza antykryzysowa COVID-19: raport

[UPDATE] Opublikowany raport zawiera opracowanie wersji 1.0; 2.0 oraz 3.0 Publikujemy praktyczny raport LB&P opracowanego przez rząd pakietu antykryzysowego, czyli tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19. Raport zawiera też linki do poradników i wniosków udostępnionych przez właściwe urzędy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy wrzesień 2019

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, wprowadzająca istotne zmiany w uprawnieniach pracowniczych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie oraz informacje, w jaki sposób wpłyną na prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy.