O NAS

Rozumiemy Twój biznes

Kancelaria Leśniewski Borkiewicz & Partners doradza głównie klientom z branży IT, TMT oraz e-commerce. Znajomość specyfiki sektora nowych technologii pozwala na proponowanie praktycznych rozwiązań, uwzględniających typowe ryzyka, praktykę rynku oraz nadchodzące zmiany.

LB&P powstała w wyniku dalszego rozwoju i powiększenia Leśniewski Legal. Tworzą ją osoby z doświadczeniem zdobytym w największych polskich firmach doradczych, a także przy specjalistycznych projektach zrealizowanych dla międzynarodowych klientów.

Marką kancelarii jest również privacyfoxes.com dedykowana wdrażaniu rozwiązań dla transgranicznych przepływów danych osobowych.

Jesteśmy członkiem branżowych organizacji: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Grzegorz Leśniewski
adwokat

Doradza od 2009 roku. Główne obszary praktyki obejmują prawo nowych technologii oraz M&A. Przez 6 lat zawodowo związany z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, gdzie przez ostatnie 2 lata był managerem zarządzającym warszawskim biurem spółki, kierował pracą 9 osobowego zespołu prawników, i odpowiadał za rozwój praktyk prawa nowych technologii (TMT) oraz M&A. Następnie rozwinął butikową kancelarię Leśniewski Legal, w ramach której m. in. doradzał przy wdrożeniu rodo przez norweskiego, globalnego dostawcę usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej.

Kierował realizacją licznych procesów przekształceniowych, połączeniowych i restrukturyzacyjnych, a także negocjacjami w procesach kupna/sprzedaży spółek. Inspektor Ochrony Danych dla dostawcy jednej z większych polskich chmur obliczeniowych, od chwili wejścia w życie rodo.

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (numer wpisu: WAW/Adw/7537).
Linkedin icon

Strategiczny doradca

Przez lata kompleksowo doradzał m.in. największemu polskiemu portalowi społecznościowemu (14 milionów aktywnych użytkowników), jednemu z największych e-commerce’ów z branży obuwniczej w Europie, dostawcy chmury obliczeniowej, jak również liderowi usług call-center – w szczególności w zakresie spraw korporacyjnych, przetwarzania danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej oraz przemysłowej (znaki towarowe), a także przy procesach M&A.

Międzynarodowe doświadczenie

Wspiera klientów działających globalnie, w tym prowadząc zakończone sukcesami negocjacje i spory z firmami z różnych kontynentów. Pracował w wielonarodowych zespołach, mieszkając m. in. w Brukseli oraz Oslo,  przy w projektach które wymagały jego strategicznego doradztwa uwzględniającego otoczenie prawne spółek funkcjonujących w wielu różnych jurysdykcjach (w tym z branży telekomunikacyjnej w Norwegii, Szwecji, Danii, Bułgarii, Serbii, Czarnogórze oraz na Węgrzech).

Autor i prelegent

Autor trzech książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz kilkudziesięciu publikacji związanych z prawem mediów elektronicznych. Prelegent podczas wielu konferencji, przeprowadził też dziesiątki “skrojonych na miarę” szkoleń dla swoich klientów.

Mateusz Borkiewicz
adwokat

Doradza od 2010 roku. Przez prawie 5 lat związany z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, w tym także na stanowisku managera kierującego przede wszystkim praktyką RODO oraz TMT.

Doradzał w strategicznych tematach dotyczących m.in. zagadnień nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków towarowych, sporów domenowych, spamu, naruszeń dóbr osobistych w Internecie (w szczególności w kontekście mowy nienawiści względem osób publicznych), przekupstwa menedżerskiego, czy przestępstw komputerowych. Jednocześnie angażował się w projekty pro bono we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Pełnił funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych.

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu (numer wpisu: WRO/Adw/1620).
Linkedin icon

Kompetentny doradca

Doradzał liderom w branży internetowej, produkcyjnej, chemicznej, czy automotive, także notowanym na giełdzie, w tym spółkom z czołówki prestiżowych polskich i międzynarodowych rankingów najlepszych przedsiębiorstw.

W równym stopniu angażuje się zarówno w projekty strategiczne, jak i bieżące doradztwo, w szczególności w obszarach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych, prawem reklamy i marketingu, prawem konsumenckim, cloud computingiem, prawem własności intelektualnej oraz w ramach stałej obsługi korporacyjnej.

Doświadczony audytor

Kierował szeregiem audytów e-commerce oraz z zakresu ochrony danych osobowych, także przed wejściem w życie RODO, w tym mając na uwadze kontekst transgraniczny w ramach grup kapitałowych oraz w globalnych relacjach z kontrahentami. Wypracowywał i wdrażał procesy niezbędne z prawnego punktu widzenia, każdorazowo uwzględniając biznesowe potrzeby klientów.

Autor i prelegent

Autor dwóch książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz wielu publikacji branżowych. Prelegent podczas szeregu konferencji i szkoleń w zakresie swojej specjalizacji, także w ramach webinariów.

Urszula Ilnicka-Karaban, radca prawny

Od 2012 roku doradza przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym. Przez blisko 5 lat związana z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, gdzie odpowiadała za bieżącą obsługę klientów z branży e-commerce (w tym największa polska sieć społecznościowa), informacji gospodarczej, finansowej, a także produkcyjnej oraz kierowała pracą zespołu doradców. Następnie jako prawnik in-house dla lidera w branży zarządzania wierzytelnościami, zabezpieczała sprawy korporacyjne oraz opiniowała kluczowe umowy przelewu pakietów wierzytelności. Wspierała także działania związane z wdrożeniem RODO w tej organizacji.

Prowadziła postępowania karne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, spory cywilne dotyczące własności intelektualnej, a także postępowania związane naruszeniami dóbr osobistych i roszczeniami pracowników. Jej obszary zainteresowań to prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii oraz szeroko pojęte prawo gospodarcze.

 

Tomasz Miś, radca prawny

Doradza od 2009 roku, jego obszary zainteresowań skupiają się głównie na prawie zamówień publicznych, prawie ochrony środowiska, w tym prawie gospodarki odpadami, oraz umowach o roboty budowlane, w tym realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Współpracował z największymi polskimi kancelariami o międzynarodowym zasięgu.

Wśród jego klientów były i są duże i globalne firmy z sektorów budowlanego (budownictwo kubaturowe, drogowe, kolejowe), energetycznego, IT, a także gospodarki odpadami oraz usług utrzymania czystości. Wielokrotnie, z sukcesami, reprezentował zamawiających, wykonawców oraz oferentów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jest autorem licznych publikacji branżowych.

Natalia Wojciechowska, radca prawny

Doradza od 2014 roku, zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także jako prawnik wewnętrzny spółki IT.

Odpowiada za kompleksową, bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych z branży IT, w tym m. in. dostawca chmury obliczeniowej, wielokrotnie nagradzany w prestiżowych rankingach software house oraz globalna firma zajmująca się inżynierią oprogramowania, głównie w zakresie prawa pracy, praw autorskich, przetwarzania danych osobowych oraz spraw korporacyjnych. Uczestniczyła w kompleksowych audytach RODO.

Zaufali nam m. in.:

Logo ADMYT - Kancelaria LBPLegal
Logo FinAI - Kancelaria LBPLegal
Logo GlobalLogic - Kancelaria LBPLegal
Logo Jadłonomia - Kancelaria LBPLegal
Logo Monterail - Kancelaria LBPLegal
Logo Oktawave - Kancelaria LBPLegal
Logo SecureMinds - Kancelaria LBPLegal
Logo Techland - Kancelaria LBPLegal
Logo Telenor - Kancelaria LBPLegal