O NAS

Rozumiemy Twój biznes

Kancelaria Leśniewski Borkiewicz & Partners doradza głównie klientom z branży IT, TMT oraz e-commerce. Znajomość specyfiki sektora nowych technologii pozwala na proponowanie praktycznych rozwiązań, uwzględniających typowe ryzyka, praktykę rynku oraz nadchodzące zmiany.

Specjalizujemy się również w zamówieniach publicznych, prawie ochrony środowiska oraz prawie odpadowym.

LB&P powstała w wyniku dalszego rozwoju i powiększenia Leśniewski Legal. Tworzą ją osoby z doświadczeniem zdobytym w największych polskich firmach doradczych, a także przy specjalistycznych projektach zrealizowanych dla międzynarodowych klientów.

Marką kancelarii jest również privacyfoxes.com dedykowana wdrażaniu rozwiązań dla transgranicznych przepływów danych osobowych.

Jesteśmy członkiem branżowych organizacji: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Zaufali nam m. in.:

Logo ADMYT - Kancelaria LBPLegal
Logo FinAI - Kancelaria LBPLegal
Logo GlobalLogic - Kancelaria LBPLegal
Logo Jadłonomia - Kancelaria LBPLegal
Logo Monterail - Kancelaria LBPLegal
Logo Oktawave - Kancelaria LBPLegal
Logo SecureMinds - Kancelaria LBPLegal
Logo Techland - Kancelaria LBPLegal
Logo Telenor - Kancelaria LBPLegal

Grzegorz Leśniewski
adwokat

Doradza od 2009 roku. Główne obszary praktyki obejmują prawo nowych technologii oraz M&A. Przez 6 lat zawodowo związany z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, gdzie przez ostatnie 2 lata był managerem zarządzającym warszawskim biurem spółki, kierował pracą 9 osobowego zespołu prawników, i odpowiadał za rozwój praktyk prawa nowych technologii (TMT) oraz M&A. Następnie rozwinął butikową kancelarię Leśniewski Legal, w ramach której m. in. doradzał przy wdrożeniu rodo przez norweskiego, globalnego dostawcę usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej.

Kierował realizacją licznych procesów przekształceniowych, połączeniowych i restrukturyzacyjnych, a także negocjacjami w procesach kupna/sprzedaży spółek. Inspektor Ochrony Danych dla dostawcy jednej z większych polskich chmur obliczeniowych, od chwili wejścia w życie rodo.

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (numer wpisu: WAW/Adw/7537).
Linkedin icon

Mateusz Borkiewicz
adwokat

Doradza od 2010 roku. Przez prawie 5 lat związany z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, w tym także na stanowisku managera kierującego przede wszystkim praktyką RODO oraz TMT.

Doradzał w strategicznych tematach dotyczących m.in. zagadnień nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków towarowych, sporów domenowych, spamu, naruszeń dóbr osobistych w Internecie (w szczególności w kontekście mowy nienawiści względem osób publicznych), przekupstwa menedżerskiego, czy przestępstw komputerowych. Jednocześnie angażował się w projekty pro bono we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Pełnił funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych.

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu (numer wpisu: WRO/Adw/1620).
Linkedin icon

Urszula Ilnicka – Karaban
radczyni prawna

Doradza od 2012 roku. Przez blisko 4 lata związana z jedną z największych firm prawniczych w Polsce, gdzie m.in. kierowała pracą zespołu doradców. Następnie przez niemal 4 lata doradzała, w szczególności w tematach korporacyjnych, jako prawnik in-house liderowi branży zarządzania wierzytelnościami.

Zapewniała wsparcie prawne w strategicznych tematach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, uczestniczyła w projektach związanych z uruchamianiem sklepów internetowych, due diligence spółek w zakresie danych osobowych, nabywaniem spółek z branży consumer finance, optymalizacją zatrudnienia, w tym wdrażaniem programu dobrowolnych odejść, a także zabezpieczeniem kluczowych ryzyk prawnych przy nabywaniu pakietów wierzytelności.

Jej obszary zainteresowań to prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii oraz szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Wpisana na listę radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu: WR-2979).

Linkedin icon

Tomasz Miś
radca prawny

Doradza od 2009 roku, jego obszary zainteresowań skupiają się głównie na prawie zamówień publicznych, prawie gospodarki odpadami oraz umowach o roboty budowlane, w tym realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Współpracował z największymi polskimi kancelariami o zasięgu międzynarodowym.

Prowadził proces wyboru wykonawców i negocjacji z nimi w projektach realizowanych na rzecz polskich elektrociepłowni, polegających na modernizacji kotłów parowych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin dla trzech kotłów parowych. Przygotowywał dokumentację przetargową (wzór umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na redukcję NOx w kotłach jednej z polskich elektrowni.

Reprezentuje klientów ubiegających się o zamówienia publiczne (m. in. z branż: budowlanej, gospodarki odpadami, medycznej, utrzymania dróg publicznych) przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi.

Publikuje w licznych pismach branżowych. Od listopada 2015 r. stale współpracuje z portalem sozosfera.pl, gdzie regularnie publikuje artykuły na tematy związane z gospodarką odpadami i prawem zamówień publicznych.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-3396).

Linkedin icon

Natalia Wojciechowska – Chałupińska
radczyni prawna

Doradza od 2014 roku. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także pracując w dziale prawnym spółki z branży IT.

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych z branży IT (m.in. dostawcy chmury obliczeniowej, software house’ów oraz międzynarodowej firmy zajmującej się inżynierią oprogramowania), głównie w obszarze prawa pracy, praw autorskich, przetwarzania danych osobowych oraz spraw korporacyjnych. Wspiera przedsiębiorców w negocjacjach wszelkich umów zawieranych w toku prowadzonej działalności.

Uczestniczyła w strategicznych projektach m.in. w audytach RODO, w tym w zakresie wdrożenia procedur związanych z ochroną danych osobowych. Wspierała przedsiębiorców zagranicznych w rozpoczęciu działalności na terytorium Polski (kompleksowe doradztwo w zakresie strategii, modelu jej prowadzenia, a następnie przygotowanie pełnej dokumentacji, w tym także z zakresu prawa pracy).

Radczyni prawna wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu: WR-3771).

Linkedin icon

Jakub Pacan
doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – magister ekonomii – 2011 r.

W swojej praktyce specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej spółek prawa handlowego, zarówno w zakresie podatków bezpośrednich, jak i pośrednich. Z powodzeniem doradzał największym polskim oraz zagranicznym przedsiębiorstwom zarówno w zakresie obowiązków podatkowych, jak i możliwości optymalizacyjnych.

Na swoim koncie ma również zrealizowane z powodzeniem projekty w zakresie cen transferowych, w tym również polegające na analizie rynkowości zastosowanych cen. Koordynował również projekty zmierzające do wykorzystania przysługujących podatnikom ulg i zwolnień dla kilkudziesięciu podmiotów, w tym również dla notowanych w ramach WIG20 oraz WIG40.

Swoje doświadczenia zdobywał w największych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, w tym również w dwóch z tzw. Wielkiej Czwórki. Obecnie stara się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doradca podatkowy od 2014 r. – członek Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Linkedin icon

Jacek Cieśliński
aplikant radcowski

Doradza od 2015 roku. Koncentruje się na wspieraniu firm technologicznych (ochrona danych osobowych / know-how, IP, IT law, e-commerce, AI law).

Świadczył bieżące doradztwo jednemu z wiodących ecommerce’ów w kraju, obejmujące m.in. wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi marketingowych, w tym reklamy behawioralnej oraz remarketingu przy współpracy z wiodącymi sieciami reklamy. Przeprowadzał procesy łączenia / agregacji baz danych w grupach kapitałowych.

Wspierał procesy uruchamiania aplikacji mobilnych, doradzał przy dostosowywaniu programów lojalnościowych do wymagań RODO. Uczestniczył w pracach nad systemem umożliwiającym zautomatyzowane pozyskiwanie praw autorskich do User Generated Content (projekt dla spółki notowanej na GPW).

Na swoim koncie ma również kompleksową pomoc prawną przy opracowywaniu projektów VR oraz wsparcie w relacjach z konsumentami świadczone dla wiodącego dostawcy sprzętu AGD klasy premium.

Współautor opinii prawnej w zakresie skargi do ETPCz w sprawie opodatkowania rekompensaty za upadłość wiodącej, wrocławskiej firmy informatycznej (producent komputerów).

Prelegent na konferencjach, autor szkoleń m.in. w zakresie analizy ryzyka dla branży IT.

Linkedin icon

Marta Maliszewska
aplikantka radcowska

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z nowymi technologiami, ochroną danych osobowych, marketingiem oraz szeroko pojętą działalnością e-commerce, ochroną konkurencji i konsumentów.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w szeregu audytów, mających na celu ocenę zgodności oraz wdrożenie w firmach europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w tym w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Doradzała największym sklepom i serwisom internetowym w Polsce. Uczestniczyła w tworzeniu i prowadziła audyty licznych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz liderów z branży IT i e-commerce, w tym wsparcie w budowaniu strategii marketingowej, jak i bieżącej działalności sprzedażowej i promocyjnej.

Linkedin icon