Systemy kafeteryjne bez zwolnienia składkowego

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ZUS wydał szereg interpretacji dotyczących możliwości objęcia zwolnieniem składkowym przychodów pracownika uzyskiwanych z tzw. systemów kafeteryjnych, w sytuacji gdy koszt ich funkcjonowania pokrywany jest ze środków obrotowych pracodawcy (nie z ZFŚS). Wszystkie analizowane przez nas stanowiska organu rentowego były niekorzystne dla pracodawców. Co więcej, taką interpretację ZUS potwierdziły sądy.

Wyższe koszty uzyskania przychodu a honorarium autorskie

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wdrożenie modelu umożliwiającego stosowanie podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodu (KUP). Podwyższone koszty stosuje się do części wynagrodzenia pracownika za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych przez niego utworów, czyli do tzw. honorarium autorskiego.

Dobre Zmiany w Białej Liście

Wraz z początkiem lipca weszły w życie korzystne dla podatników zmiany dot. Białej Listy. Przede wszystkim zwiększy się liczba przypadków, w których bez negatywnych konsekwencji będziemy mogli zapłacić na rachunek spoza Białej Listy. Wprowadzono też korzystne zmiany w zakresie składania zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza Listy.

Specjalistyczne sądy własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 r. spory dotyczące własności intelektualnej trafią do specjalistycznych sądów okręgowych w wybranych miastach. Kwestiami związanymi z programami komputerowymi – zajmie się tylko Sąd Okręgowy w Warszawie. Ustawa definiuje „sprawy własności intelektualnej”, przewiduje obowiązkowego pełnomocnika w postępowaniu i wprowadza szczególne zasady pozyskiwania dowodów.

O używanych e-bookach

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie C-263/18 wyraźnie rozróżnia konsekwencje prawne zakupu książki w wersji papierowej i książki w formie e-booka. Zgodnie z orzeczeniem, w pierwszym przypadku stajemy się właścicielem, a w drugim – licencjobiorcą. W publikacji wyjaśniamy, co to oznacza dla kupującego.

Tarcza antykryzysowa COVID-19: raport

[UPDATE] Opublikowany raport zawiera opracowanie wersji 1.0; 2.0 oraz 3.0 Publikujemy praktyczny raport LB&P opracowanego przez rząd pakietu antykryzysowego, czyli tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19. Raport zawiera też linki do poradników i wniosków udostępnionych przez właściwe urzędy.

Co nowego w podatkach w 2020 roku?

Wraz z nowym rokiem wkroczyliśmy do nowej podatkowej rzeczywistości. Hasła takie jak „Biała Lista” czy split payment mają groźniejsze niż dotychczas znaczenie, zupełną nowością jest tzw. „mikrorachunek”; z dobrych wieści – mamy ulgę, która pomoże przy zatorach płatniczych. Poniżej po krótce przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców.

W Prima Aprilis całkiem serio zmiany w split paymencie?[UPDATE 01.07.2020r.]

Duże podmioty muszą przygotować się na kolejne zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP, split payment), które wejdą w życie 1 kwietnia. Od tego dnia najprawdopodobniej tylko faktury objęte obowiązkowym split paymentem będą mogły być oznaczane przez sprzedawców opisem MPP (lub innym równoważnym). Nie będzie więc już możliwe opisywanie wszystkich faktur w ten sposób, aby ułatwić sobie kwestie administracyjne związane z fakturowaniem.

Mikrorachunek dla prowadzących firmy tylko na podstawie NIP

Jesteśmy już po 20-stym dniu miesiąca, co oznacza, że znakomita większość przedsiębiorców właśnie po raz pierwszy w zapłaciła PIT na mikrorachunek. Oznacza to, że przed zleceniem przelewu podatkowego przedsiębiorcy musieli sobie wygenerować na portalu podatkowym mikrorachunek właściwy do wpłat. Tylko rachunek wygenerowany na podstawie numeru NIP przedsiębiorcy jest prawidłowy.

Zapłaciłem na rachunek spoza Białej Listy – co robić?

Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia, który ma pomóc tym firmom, które zapłaciły fakturę na rachunek spoza "Białej Listy", wbrew swoim obowiązkom. Jest to wzór odpowiedniego zawiadomienia Urzędu Skarbowego o tej pomyłce. Pojawia się więc deska ratunkowa, na skorzystanie z której mamy 3 dni od popełnienia błędu.

Biała Lista i split payment vs. płatność kartą i pay-by-link

Przedsiębiorcy muszą przyzwyczaić się do nowych reguł dokonywania płatności, w tym split-payment. Postępowanie niezgodnie z nimi narazi ich na negatywne konsekwencje podatkowe. Dlatego warto dowiedzieć się, jak przepisy dotyczące Białej Listy czy split paymentu wpływają na możliwość płatności kartą lub pay-by-linkiem

NEWSLETTER XII 2019

Grudniowe wydanie newslettera LB&P - najważniejsze, aktualne zmiany w prawie oraz wyroki i interpretacje. Zapraszamy do lektury!

MAŁY ZUS PLUS- nowa ulga dla przedsiębiorców

Rząd przyjął kolejny projekt skierowany do przedsiębiorców osiągających najniższe dochody. Ma on na celu poszerzenie rozwiązań funkcjonujących od 1 stycznia 2019 r. w ramach tzw. Małego ZUSu. Kogo obejmą zmiany, na czym polegają oraz kiedy wejdą w życie?

Nowe zasady ewidencji odpadów a BDO

W temacie BDO dużo się dzieje. Niedawno na blogu LBP Legal pisaliśmy o niskich limitach wytwarzania odpadów, od których zależy obowiązek ich ewidencjonowania i wpisu do BDO. Teraz pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu, które w założeniu ma znacząco zawęzić zakres podmiotowy tego obowiązku.

Kredyty „frankowiczów” – czy iść do sądu?

Coraz więcej osób, które zaciągnęły kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego, decyduje się zweryfikować sądownie swoje umowy kredytowe. Natomiast sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców, unieważniając klauzule indeksacyjne, a nawet całe umowy. Jak to jest z tymi kredytami i kiedy warto iść do sądu?

Kolejna kara PUODO – utrudnianie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ostatnio na blogu LBP Legal pisaliśmy o pierwszej karze dla podmiotu publicznego za naruszenie RODO. Kary nakładane przez Prezesa UODO, jak i jego odpowiedników z innych państw UE, będą częstymi tematami naszego kancelaryjnego bloga. W końcu nic bardziej nie kształtuje praktyki stosowania przepisów niż… nauka na cudzych błędach. Tym razem więc o tym, co jest utrudnianiem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

NEWSLETTER XI 2019

Jest nam bardzo miło przedstawić nasz pierwszy newsletter LB&P. Z uwagi na zbliżający się koniec roku ma on szczególny charakter – nie tylko uprzedza o nadchodzących zmianach, ale też przypomina o tym, co już stało się w 2019 roku. 

Nowelizacja Kodeksu Pracy wrzesień 2019

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, wprowadzająca istotne zmiany w uprawnieniach pracowniczych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie oraz informacje, w jaki sposób wpłyną na prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy.

Pierwsza kara dla podmiotu publicznego za naruszenie RODO

Prezes UODO nałożył pierwszą karę za naruszenie RODO na podmiot publiczny – Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Burmistrz musi zapłacić 40 tys. zł kary pieniężnej oraz usunąć stwierdzone naruszenia w ciągu 60 dni. Podstawą do wydania takiej decyzji był przede wszystkim brak umów powierzenia danych do przetwarzania oraz przechowywanie m.in. oświadczeń majątkowych przez okres dłuższy niż dozwolony przepisami prawa.

#madeinwroclaw 2019

Konferencja #madeinwroclaw to doroczne wydarzenie podczas którego można spotkać liderów wrocławskiego biznesu. W tym roku (17 października 2019) w centrum kongresowym przy wrocławskiej Hali Stulecia wystąpiło 3 naszych Klientów, a w stronę słuchaczy padło wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących wrocławskiego rynku IT - czy jest już "Doliną Krzemową", jakie stoją przed nim wyzwania, jakie są jego mocne strony. Poniżej zebraliśmy najciekawsze myśli.

Split payment (MPP)- podstawowe informacje

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) można stosować dobrowolnie już teraz. Obowiązkowy w stosunku do niektórych towarów i usług miał stać się 1 września 2019 r. Jednak 9 sierpnia 2019 r. przesunięto termin wejścia w życie przepisów o obowiązku dokonywania płatności w systemie split payment (MPP) na 1 listopada 2019 r. .

Biała lista podatników VAT już od 1 września

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje „biała lista podatników VAT”. Obejmuje ona m. in. zgłoszone do Urzędu Skarbowego firmowe rachunki bankowe, pozwala na zweryfikowanie statusu naszego kontrahenta. Do końca 2019 r. ma ona charakter „testowy”. Natomiast począwszy od stycznia 2020 r. powinna stać się obowiązkowym elementem procedur u naszych księgowych.

Rada dyrektorów – rola, cechy, kompetencje organu

Razem z wprowadzeniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) został wprowadzony nowy typ organu – rada dyrektorów. Ma ona łączyć w sobie funkcje zarządu i rady nadzorczej i uprościć strukturę organów w prostej spółce akcyjnej – w szczególności względem „tradycyjnej” spółki akcyjnej. Jak powołać radę dyrektorów? Kim jest dyrektor wykonawczy, a kim dyrektor niewykonawczy? Jakie mają kompetencje?

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.)- nowy rodzaj spółki

Wprowadzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) ma stanowić wyjście naprzeciw innowacyjnym sektorom gospodarki, w szczególności start-upom. Z założenia ma dawać bardziej elastyczne możliwości pozyskania kapitału poprzez ułatwioną emisję i obrót akcjami oraz otwartość na nowe technologie (w tym blockchain) przy tworzeniu i prowadzeniu spółki.

Zerowy PIT dla młodych – kto i kiedy nie zapłaci podatku

Dzisiaj (1 sierpnia 2019 r.) zaczęła obowiązywać specjalna ulga w PIT, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych, dla młodych osób. W niniejszym wpisie znajdziesz odpowiedź na pytanie, kto nie musi płacić PIT oraz co trzeba zrobić aby skorzystać z tego przywileju – dla siebie albo dla swoich młodych pracowników / zleceniobiorców.

Odpowiedzialność karna za ksero lub skan dokumentu?

Nowa ustawa o dokumentach publicznych przewiduje odpowiedzialność karną (nawet 2 lata pozbawienia wolności) za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie i przechowywanie w celu zbycia replik dokumentów publicznych (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, tytułu wykonawczego). Czy dotyczy to też ksera dowodu osobistego?

Kontrola trzeźwości pracownika a RODO

Pracodawcy nie są uprawnieni do samodzielnego przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych – takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Danych Osobowych, w odpowiedzi na nowelizację Kodeksu pracy, która weszła w życie 4 maja 2019 r.

Zaktualizowana metodyka MF – należyta staranność przy transakcjach VAT

Niedawno (kwiecień 2019) Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Dokument ten wyjaśnia, co MF bierze pod uwagę oceniając, czy biorąc nieświadomie udział w transakcji służącej oszustwu lub nadużyciu w zakresie VAT, dochowaliśmy "należytej staranności", co pozwala na uniknięcie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności.

Brexit a rodo

Brexit to wydarzenie, które będzie miało nie tylko szereg skutków politycznych i społecznych, ale też prawnych. Bezpośrednio dotyczy również administratorów danych osobowych (ADO). Jeżeli jako ADO korzystasz z usług firm, które przechowują / przetwarzają dane osobowe na terytorium Zjednoczonego Królestwa, sprawdź czy zawarta przez Ciebie umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania poradzi sobie z Brexitem.