Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26 (więcej informacji w zakładce “Kontakt”).

Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce “Kontakt”, dodatkowo podajemy także nasz adres e-mail: office@lbplegal.com.

W poszczególnych zakładkach znajdują się szczegółowe polityki prywatności dedykowane:

Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam zawartymi. Niezależnie od tego, w jakim kontekście przetwarzamy Twoje dane, poniżej wyjaśniamy kto ma dostęp do Twoich danych oraz jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.

Ostania sekcja tej polityki wyjaśnia czym są pliki “cookies” i jak z nich korzystamy, w ramach tej strony internetowej.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Wszystkie te osoby wiąże tajemnica zawodowa – adwokacka lub radcowska – co jest jednym z najmocniejszych mechanizmów prawnych chroniących poufność informacji na Twój temat, a także odpowiednie zobowiązania do poufności. Dane dotyczące naszych rozliczeń są powierzone do przetwarzania profesjonalnej firmie księgowej. W ograniczonym zakresie korzystamy także z narzędzi do zarządzania pracą i dokumentacją, takich jak Trello, DropBox czy współdzielone kalendarze, a także z hostingu naszej poczty e-mail. Wszystkie te rozwiązania zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla zakresu danych, który tam przetwarzamy, na podstawie odpowiednich umów i zabezpieczeń. Jeżeli serwery miałyby znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, stosujemy właściwe mechanizmy prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa transferowanych danych (klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, program Privacy Shield etc.).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail: office@lbplegal.com, z adresu który podałeś/aś do kontaktu, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. W zakresie wynikającym z RODO oraz polskich przepisów przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas z pytaniem:
– czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– jakie kategorie danych przetwarzamy;
– kto jest odbiorcą Twoich danych;
– jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych, a gdy nie jest możliwe określenie tego okresu, kryteria ustalania tego okresu;
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – o wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Możesz także uzyskać wgląd w przetwarzane na Twój temat dane.

Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.
Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
– brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
– przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
– z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
– nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
– gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
– gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej). Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z office@lbplegal.com.

Czym są pliki „cookies? Jak je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez nasz serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (np. na twardym dysku komputera). Przechowują one informacje, których możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość dowiedzieć się np. z jakiej przeglądarki oraz systemu operacyjnego korzystasz, jaki jest Twój adres IP, które strony naszej witryny odwiedziłeś, w jakim mieście znajdowało się urządzenie, z którego wszedłeś na naszą stronę.

Wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje gromadzimy jako dane statystyczne i są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w tej polityce. Pliki cookies w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej:
– techniczne – obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym np. informację, że zaakceptowałeś lub odrzuciłeś cookies;
– analityczne – wykorzystywane do analizowania statystycznych zachowań użytkowników w ramach strony (ulepszanie działanie witryny), nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować konkretnego użytkownika.Powrót

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

    Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj