Prosta spółka akcyjna (P.S.A.)- nowy rodzaj spółki

Wprowadzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) ma stanowić wyjście naprzeciw innowacyjnym sektorom gospodarki, w szczególności start-upom. Z założenia ma dawać bardziej elastyczne możliwości pozyskania kapitału poprzez ułatwioną emisję i obrót akcjami oraz otwartość na nowe technologie (w tym blockchain) przy tworzeniu i prowadzeniu spółki.