Nowelizacja Kodeksu Pracy wrzesień 2019

12 listopada 2019   /  Artykuły

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, wprowadzająca istotne zmiany w uprawnieniach pracowniczych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie oraz informacje, w jaki sposób wpłyną na prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy dotyczy:

 • dyskryminacji i równego traktowania – nowelizacja otworzyła katalog tzw. przesłanek dyskryminujących. Oznacza to, że obecnie każdy przejaw nierównego traktowania pracowników, którego nie sposób uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mógł zostać uznany za dyskryminację;
 • mobbingu – po nowelizacji pracownik może domagać się naprawienia szkody także w trakcie trwania stosunku pracy, a nie jak dotychczas, dopiero po jego zakończeniu;
 • szczególnych uprawnień członków najbliższej rodziny pracowników –przyznano tej grupie niektóre ze szczególnych uprawnień rodzicielskich m.in.:
   • ochronę przed zwolnieniem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego/”tacierzyńskiego”,
   • możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na urlop),
   • uprawnienie do żądania od pracodawcy,, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (po przywróceniu do pracy); w razie bezprawnego rozwiązania umowy w okresie ochrony;
 • świadectw pracy:
   • wydłużono termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy z 7 do 14 dni,
   • doprecyzowano moment wydania świadectwa pracy pracownikowi, który ustalono co do zasady na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
   • nieterminowe wydanie świadectwa pracy uznano za wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł;
   • rozszerzono katalog roszczeń przysługujących pracownikowi względem pracodawcy (żądanie wydania świadectwa pracy lub ustalenie uprawnienia do jego otrzymania);
 • przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – sąd nie uwzględni przedawnienia roszczeń pracownika ani pracodawcy automatycznie, „z urzędu”. W konsekwencji, będziemy zobowiązani pamiętać o konieczności podniesienia zarzutu przedawnienia przed sądem.

 

Powyższe zmiany można ocenić pozytywnie – w dużym zakresie doprecyzowały przepisy, których interpretacja dotychczas budziła wątpliwości. Jednocześnie faktycznie nie nakładają na pracodawców nowych obowiązków w związku z przyznaniem pracownikom ww. uprawnień. Koniecznie jest jednak oczywiście dostosowanie regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminów pracy) i brzmienia niektórych dokumentów (świadectwa pracy – treść pouczenia o możliwości żądania sprostowania).

 

Autor:
radca prawny Natalia Wojciechowska

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

Managing Partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Artykuły

Więcej
Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Artykuły

Więcej
Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Artykuły

Więcej
Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Artykuły

Więcej
Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 

Artykuły

Więcej
Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 
Więcej

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj