Podatkowe rozwiązania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

29 marca 2020   /  Artykuły

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm obradował nad rozwiązaniami, które w założeniach mają zminimalizować skutki epidemii koronawirusa dla gospodarki. W zakresie tzw. tarczy antykryzysowej warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań dotyczących sfery podatkowej.

Zwolnienie ze składek ZUS

Państwo na trzy miesiące miałoby przejąć opłacanie składek na ZUS. Dotyczy to najmniejszych firm, zatrudniających do dziewięciu pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników). Pomoc miałaby dotyczyć firm zarejestrowanych przed 1 lutego br., jak i samozatrudnionych i zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Zaliczki pracownicze na podatek dochodowy

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak również dla będących przedsiębiorcami podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), działających jako płatnicy odroczony został termin do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia (za marzec) i 20 maja (za kwiecień), będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie – do 1 czerwca 2020 r.

Deklaracje CIT

W przypadku roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym, obowiązek składania deklaracji CIT-8 ciąży na podatnikach tego podatku do 31 marca. W związku z obecną sytuacją termin ten został wydłużony do:

– 31 lipca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy CIT lub osiągający co najmniej 80% wszystkich swoich przychodów z działalności pożytku publicznego lub

– 31 maja 2020 r. dla pozostałych podatników.

Powyższe terminy dotyczą wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie pomiędzy 1 grudnia 2019 r. a 31 marca 2020 r.

Deklaracje PIT

Podobnie jak w przypadku deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych również podstawowy termin na złożenie deklaracji rocznych na podatek dochodowym od osób fizycznych został przesunięty na 31 maja 2020 r.

Deklaracje ORD-U i IFT-2/2R

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów (należy się spodziewać jego podpisania i opublikowania na początku ostatniego tygodnia marca) przesunięciu ulegają terminy na złożenie deklaracji ORD-U oraz IFT-2/2R do 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oznacza to przesunięcie terminu raportowania do końca maja 2020 r.

Rozliczanie straty podatkowej

Pakiet antykryzysowy ma umożliwić podatnikom CIT i PIT, ponoszących negatywne konsekwencje panującej epidemii, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunkiem miałoby być osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Zawiadomienie ZAW-NR

W ramach procedowanych rozwiązań zawarta jest również regulacja wprowadzająca wydłużenie z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu terminu do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy.

Wejście w życie matrycy stawek VAT

Na gruncie podatku VAT odroczone zostało wprowadzenie raportowania JPK_VDEK oraz wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca br. W konsekwencji najprawdopodobniej przedłużone zostanie również obowiązywanie do 30 czerwca rozporządzeń w sprawie stawek obniżonych (0%, 5%, 8%).

Podatek od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca planuje wprowadzić możliwość działania również poprzez jednostki samorządu terytorialnego. Z tego względu możliwe będzie:

  • wprowadzenia przez radę gminy za część 2020 r. zwolnień w PON od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzenia odraczającego terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 

Autor:
Jakub Pacan
Doradca podatkowy nr 12481

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Projekt zmian w KPC

Artykuły

Więcej
Projekt zmian w KPC

Start kolejnej edycji dofinansowań do rejestracji znaków towarowych

Artykuły

Więcej
Start kolejnej edycji dofinansowań do rejestracji znaków towarowych

Ważne zmiany w prawie pracy: praca zdalna, kontrole trzeźwości

Artykuły

Więcej
Ważne zmiany w prawie pracy: praca zdalna, kontrole trzeźwości

Ważne zmiany w prawach konsumenta

Artykuły

Więcej
Ważne zmiany w prawach konsumenta

Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

Aktualności

Więcej
Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego
Więcej

Kontakt

Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners S.K.A.
Podwale 83/11, 50-414 Wrocław

Masz pytania? zobacz telefon+48 663 683 888
zobacz e-mail

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

    Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj