Podatkowe rozwiązania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

29 marca 2020   /  Artykuły

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm obradował nad rozwiązaniami, które w założeniach mają zminimalizować skutki epidemii koronawirusa dla gospodarki. W zakresie tzw. tarczy antykryzysowej warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań dotyczących sfery podatkowej.

Zwolnienie ze składek ZUS

Państwo na trzy miesiące miałoby przejąć opłacanie składek na ZUS. Dotyczy to najmniejszych firm, zatrudniających do dziewięciu pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników). Pomoc miałaby dotyczyć firm zarejestrowanych przed 1 lutego br., jak i samozatrudnionych i zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Zaliczki pracownicze na podatek dochodowy

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak również dla będących przedsiębiorcami podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), działających jako płatnicy odroczony został termin do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia (za marzec) i 20 maja (za kwiecień), będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie – do 1 czerwca 2020 r.

Deklaracje CIT

W przypadku roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym, obowiązek składania deklaracji CIT-8 ciąży na podatnikach tego podatku do 31 marca. W związku z obecną sytuacją termin ten został wydłużony do:

– 31 lipca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy CIT lub osiągający co najmniej 80% wszystkich swoich przychodów z działalności pożytku publicznego lub

– 31 maja 2020 r. dla pozostałych podatników.

Powyższe terminy dotyczą wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie pomiędzy 1 grudnia 2019 r. a 31 marca 2020 r.

Deklaracje PIT

Podobnie jak w przypadku deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych również podstawowy termin na złożenie deklaracji rocznych na podatek dochodowym od osób fizycznych został przesunięty na 31 maja 2020 r.

Deklaracje ORD-U i IFT-2/2R

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów (należy się spodziewać jego podpisania i opublikowania na początku ostatniego tygodnia marca) przesunięciu ulegają terminy na złożenie deklaracji ORD-U oraz IFT-2/2R do 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oznacza to przesunięcie terminu raportowania do końca maja 2020 r.

Rozliczanie straty podatkowej

Pakiet antykryzysowy ma umożliwić podatnikom CIT i PIT, ponoszących negatywne konsekwencje panującej epidemii, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunkiem miałoby być osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Zawiadomienie ZAW-NR

W ramach procedowanych rozwiązań zawarta jest również regulacja wprowadzająca wydłużenie z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu terminu do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy.

Wejście w życie matrycy stawek VAT

Na gruncie podatku VAT odroczone zostało wprowadzenie raportowania JPK_VDEK oraz wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca br. W konsekwencji najprawdopodobniej przedłużone zostanie również obowiązywanie do 30 czerwca rozporządzeń w sprawie stawek obniżonych (0%, 5%, 8%).

Podatek od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca planuje wprowadzić możliwość działania również poprzez jednostki samorządu terytorialnego. Z tego względu możliwe będzie:

  • wprowadzenia przez radę gminy za część 2020 r. zwolnień w PON od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzenia odraczającego terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 

Autor:
Jakub Pacan
Doradca podatkowy nr 12481

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Czym jest ESG? 

Artykuły

Więcej
Czym jest ESG? 

Jak tworzyć narzędzia AI zgodnie z prawem?

AI

Więcej
Jak tworzyć narzędzia AI zgodnie z prawem?

Podstawowe obowiązki dostawców usług pośrednich według AUC

Aktualności

Więcej
Podstawowe obowiązki dostawców usług pośrednich według AUC

Sztuczna inteligencja – czym jest (z prawnego punktu widzenia) i jak radzi sobie z nią świat

AI

Więcej
Sztuczna inteligencja – czym jest (z prawnego punktu widzenia) i jak radzi sobie z nią świat

Nowa Konstytucja Internetu już obowiązuje

Aktualności

Więcej
Nowa Konstytucja Internetu już obowiązuje
Więcej

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

    Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj