Rada dyrektorów – rola, cechy, kompetencje organu

Razem z wprowadzeniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) został wprowadzony nowy typ organu – rada dyrektorów. Ma ona łączyć w sobie funkcje zarządu i rady nadzorczej i uprościć strukturę organów w prostej spółce akcyjnej – w szczególności względem „tradycyjnej” spółki akcyjnej. Jak powołać radę dyrektorów? Kim jest dyrektor wykonawczy, a kim dyrektor niewykonawczy? Jakie mają kompetencje?