Biała Lista i split payment vs. płatność kartą i pay-by-link

-

Przedsiębiorcy muszą przyzwyczaić się do nowych reguł dokonywania płatności wynikających z uruchomienia wykazu podatników VAT (“Biała Lista”) oraz split paymentu (aka mechanizm podzielonej płatności – MPP). Jest to o tyle ważne, że postępowanie niezgodnie z nowymi regułami narazi ich na negatywne konsekwencje podatkowe. Warto więc dowiedzieć się, jak przepisy dotyczące Białej Listy czy split paymentu wpływają na możliwość płatności kartą lub pay-by-link’iem. Niestety, znów można mieć wrażenie, że ustawodawca działa w myśl reguły „po co upraszczać, skoro można komplikować”…

W Białej Liście łatwiej

Jeśli chodzi o regulacje dotyczące Białej Listy, to nie wpływają one na możliwość dokonywania płatności kartą czy pay-by-linkiem. Jak wynika z wyjaśnień, które opublikowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, płatności takimi metodami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem” i nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące wykazu podatników VAT. Ministerstwo wprost wskazuje, że zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. utratą kosztów uzyskania przychodu (zakładając oczywiście spełnienie zwykłych warunków / odpowiednią dokumentację).

W split paymencie tylko przelew

Jeżeli zgodnie z przepisami przedsiębiorca będzie musiał opłacić fakturę z wykorzystaniem MPP, to lepiej by schował kartę do kieszeni. Niestety, technicznie nie ma możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy formach rozliczeń bezgotówkowych innych niż przelew, a chęć skorzystania z nich nie zwalnia nas z obowiązków ustawowych. Należy więc zachować czujność przy rozliczeniach o wartości powyżej 15.000 zł z dostawcami z branż, w których stosowanie MPP jest obligatoryjne. Jeśli pracownicy przedsiębiorcy posiadają np. karty firmowe, koniecznie należy zapoznać ich z nowymi regułami. W szczególności trzeba przeanalizować, czy ew. dokonywane kartami płatności na mniejsze kwoty nie sumują się ponad wspomniany pułap 15.000 złotych. Jeśli tak, konieczne będzie rozliczanie się za pośrednictwem przelewu z banku lub SKOK-u.

 

Autor: radca prawny Urszula Ilnicka-Karaban

Radca Prawny Urszula Ilnicka-Karaban