Split payment (MPP)- podstawowe informacje

20 września 2019   /  Artykuły

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) można stosować dobrowolnie już teraz. Obowiązkowy w stosunku do niektórych towarów i usług miał stać się 1 września 2019 r. Jednak 9 sierpnia 2019 r. przyjęto ustawę o nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wyznaczając jednocześnie nowy termin wejścia w życie przepisów o obowiązku dokonywania płatności w systemie split payment (MPP). Prezydent podpisał ustawę, a termin obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności został przesunięty na 1 listopada 2019 r.

Co więc się zmieni od tego dnia?

Transakcje objęte obowiązkiem mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek korzystania z metody split payment nie będzie dotyczył wszystkich transakcji, a jedynie tych, które będą spełniały łącznie pewne kryteria:

 1. kiedy wartość brutto transakcji wyniesie przynajmniej 15.000,00 zł, niezależnie od ilości i wartości poszczególnych płatności; i
 2. gdy transakcja będzie dotyczyła towarów lub usług wskazanych w załączniku do ustawy (w tym: paliwa, stal, wyroby stalowe, węgiel, srebro, złoto, platyna, złoto inwestycyjne, aluminium, ołów, cynk, miedź, biżuteria, maszyny i urządzenia elektryczne, komputery, tablety, smartfony, konsole, dyski HDD i SSD, telewizory, aparaty fotograficzne, części samochodowe i motocyklowe, odpady i surowce wtórne różnego typu, usługi budowlane).

W pozostałych transakcjach (tj. na mniejsze kwoty lub spoza listy zawartej w załączniku 4 do ustawy) stosowanie metody split payment pozostanie dobrowolne.

Jak wystawić fakturę z uwzględnieniem split payment?

Na fakturach wystawianych w związku z transakcją objętą obowiązkiem podzielonej płatności mają być dodatkowo (oprócz znanych nam obowiązkowych informacji) umieszczane słowa: „mechanizm podzielonej płatności”. Jest to jasny komunikat dla kontrahenta, że płatność z tytułu danej transakcji powinna odbyć się z wykorzystaniem metody split payment.

Wystawienie faktury z naruszeniem tego obowiązku może wiązać się z ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% podatku należnego w związku z transakcją (czyli 30% od kwoty VAT wg stawki przewidzianej dla danej transakcji). Chyba że pomimo wystawienia faktury bez słów: „mechanizm podzielonej płatności”, kontrahent i tak zapłaci w systemie split payment.

Zmiana modelu stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dodatkowo w nowelizacji przewidziano także inne zmiany, a wśród najważniejszych:

 1. możliwość opłacania ze specjalnego rachunku VAT nie tylko samego VAT i kwoty VAT na fakturach od kontrahentów, ale także należności z tytułu:
  1. podatków dochodowych;
  2. akcyzy;
  3. cła;
  4. VAT od importu;
  5. składek ZUS;
 2. objęcie mechanizmem podzielonej płatności także zaliczek płaconych przed wystawieniem faktury;
 3. możliwość objęcia jednym komunikatem przelewu płatności należności wynikających z więcej, niż jednej faktury.

Podsumujmy

Termin wejścia w życie przepisów o obowiązkowym stosowaniu metody podzielonej płatności został przesunięty. Środki zgromadzone na specjalnym rachunku VAT będzie można przeznaczać też na inne, ściśle określone zobowiązania. Daje to więcej możliwości rozdysponowania środków. Na przykład w sytuacji, kiedy podatek VAT do zapłacenia okazuje się niższy od kwoty zgromadzonej na specjalnym rachunku VAT. Nowe regulacje wejdą w życie dwa miesiące później. Dzięki temu uczestnicy rynku mają więcej czasu na przygotowanie się do stosowania mechanizmu split payment.

Autor:

Adwokat Joanna Szumiło

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

Aktualności

Więcej
Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Aktualności

Więcej
ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Artykuły

Więcej
Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Artykuły

Więcej
Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii

Artykuły

Więcej
Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii
Więcej

Kontakt

Leśniewski Borkiewicz & Partners S.K.A.
Podwale 83/11, 50-414 Wrocław

Masz pytania? zobacz telefon+48 663 683 888
zobacz e-mail

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj