Split payment (MPP)- podstawowe informacje

20 września 2019   /  Artykuły

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) można stosować dobrowolnie już teraz. Obowiązkowy w stosunku do niektórych towarów i usług miał stać się 1 września 2019 r. Jednak 9 sierpnia 2019 r. przyjęto ustawę o nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wyznaczając jednocześnie nowy termin wejścia w życie przepisów o obowiązku dokonywania płatności w systemie split payment (MPP). Prezydent podpisał ustawę, a termin obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności został przesunięty na 1 listopada 2019 r.

Co więc się zmieni od tego dnia?

Transakcje objęte obowiązkiem mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek korzystania z metody split payment nie będzie dotyczył wszystkich transakcji, a jedynie tych, które będą spełniały łącznie pewne kryteria:

 1. kiedy wartość brutto transakcji wyniesie przynajmniej 15.000,00 zł, niezależnie od ilości i wartości poszczególnych płatności; i
 2. gdy transakcja będzie dotyczyła towarów lub usług wskazanych w załączniku do ustawy (w tym: paliwa, stal, wyroby stalowe, węgiel, srebro, złoto, platyna, złoto inwestycyjne, aluminium, ołów, cynk, miedź, biżuteria, maszyny i urządzenia elektryczne, komputery, tablety, smartfony, konsole, dyski HDD i SSD, telewizory, aparaty fotograficzne, części samochodowe i motocyklowe, odpady i surowce wtórne różnego typu, usługi budowlane).

W pozostałych transakcjach (tj. na mniejsze kwoty lub spoza listy zawartej w załączniku 4 do ustawy) stosowanie metody split payment pozostanie dobrowolne.

Jak wystawić fakturę z uwzględnieniem split payment?

Na fakturach wystawianych w związku z transakcją objętą obowiązkiem podzielonej płatności mają być dodatkowo (oprócz znanych nam obowiązkowych informacji) umieszczane słowa: „mechanizm podzielonej płatności”. Jest to jasny komunikat dla kontrahenta, że płatność z tytułu danej transakcji powinna odbyć się z wykorzystaniem metody split payment.

Wystawienie faktury z naruszeniem tego obowiązku może wiązać się z ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% podatku należnego w związku z transakcją (czyli 30% od kwoty VAT wg stawki przewidzianej dla danej transakcji). Chyba że pomimo wystawienia faktury bez słów: „mechanizm podzielonej płatności”, kontrahent i tak zapłaci w systemie split payment.

Zmiana modelu stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dodatkowo w nowelizacji przewidziano także inne zmiany, a wśród najważniejszych:

 1. możliwość opłacania ze specjalnego rachunku VAT nie tylko samego VAT i kwoty VAT na fakturach od kontrahentów, ale także należności z tytułu:
  1. podatków dochodowych;
  2. akcyzy;
  3. cła;
  4. VAT od importu;
  5. składek ZUS;
 2. objęcie mechanizmem podzielonej płatności także zaliczek płaconych przed wystawieniem faktury;
 3. możliwość objęcia jednym komunikatem przelewu płatności należności wynikających z więcej, niż jednej faktury.

Podsumujmy

Termin wejścia w życie przepisów o obowiązkowym stosowaniu metody podzielonej płatności został przesunięty. Środki zgromadzone na specjalnym rachunku VAT będzie można przeznaczać też na inne, ściśle określone zobowiązania. Daje to więcej możliwości rozdysponowania środków. Na przykład w sytuacji, kiedy podatek VAT do zapłacenia okazuje się niższy od kwoty zgromadzonej na specjalnym rachunku VAT. Nowe regulacje wejdą w życie dwa miesiące później. Dzięki temu uczestnicy rynku mają więcej czasu na przygotowanie się do stosowania mechanizmu split payment.

Autor:

Adwokat Joanna Szumiło

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

Managing Partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Artykuły

Więcej
Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Artykuły

Więcej
Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Artykuły

Więcej
Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Artykuły

Więcej
Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 

Artykuły

Więcej
Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 
Więcej

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj