Zapłaciłem na rachunek spoza Białej Listy – co robić?

-

Zgodnie z zapowiedziami Minister Finansów wydał rozporządzenie, w którym wprowadził wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. „Białej Liście” (ZAW-NR).

Od stycznia przelew tylko na rachunek z Białej Listy

Jak już informowaliśmy TUTAJ  od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać każdą fakturę na kwotę wyższą niż 15.000 PLN na rachunek bankowy wystawcy faktury wskazany w „Białej Liście” w dniu zlecania przelewu. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu felernej faktury. Dodatkowo będą ponosić ze sprzedawcą solidarną odpowiedzialność za VAT. Konsekwencje takiego niedopatrzenia mogą naprawdę spędzać sen z powiek.

ZAW-NR deską ratunkową dla zapominalskich

Minister Finansów przewidział deskę ratunkową dla tych nieszczęśników, którzy zapomną o tych regułach i w nowym roku zlecą dużą płatność na rachunek spoza Białej Listy. Mianowicie, przedsiębiorca uchroni się przed negatywnymi konsekwencjami takiej wpłaty, jeśli w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu powiadomi urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury o błędnej płatności. W rozporządzeniu Minister wprowadza wzór takiego zawiadomienia o nazwie ZAW-NR. ZAW-NR może złożyć w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Ministerstwo uruchomiło już nawet na portalu podatkowym podstronę, za pośrednictwem której można złożyć takie zawiadomienie w formie elektronicznej. Niezbędny to tego będzie oczywiście profil zaufany.

 

Autor: radca prawny Urszula Ilnicka-Karaban