Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Usługi

O usłudze

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków wynikających z RODO.

Proponujemy skuteczne wsparcie Twojej organizacji w ramach pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub ew. zastępcy Inspektora Ochrony Danych. Pracujemy jako zespół doświadczonych, dedykowanych Tobie ekspertów.

W czym pomagamy?

  • Audyty i przeglądy – stale monitorujemy skuteczność stosowanych w firmie rozwiązań.
  • Współpraca – przejmujemy kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz z osobami, których dane przetwarzane są w firmie.
  • Analiza ryzyk — dokonujemy oceny skutków dla ochrony danych (DPIA, preDPIA).
  • Incydenty bezpieczeństwa – oceniamy i raportujemy naruszenia ochrony danych, a także  rekomendujemy odpowiednie działania. 
  • Informowanie oraz opiniowanie – dostarczamy eksperckiej wiedzy i skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony danych. 
  • Bieżące doradztwo – wzmacniamy zespół pracowników poprzez dopasowane procedury oraz udzielanie zwinnych odpowiedzi na każde pytanie.

Potrzebujesz pomocy?

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Kontakt

Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners S.K.A.
Podwale 83/11, 50-414 Wrocław

Masz pytania? zobacz telefon+48 663 683 888
zobacz e-mail

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

    Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj