Unormowanie rozliczeń podatkowych dzięki umowie z KAS?

29 stycznia 2020   /  Artykuły

Począwszy od 1 lipca 2020 r. do przepisów Ordynacji podatkowej dodana zostanie nowa regulacja, która może być szansą na normalizację rozliczeń z fiskusem, a tym samym minimalizację ryzyka podatkowego. Współdziałanie – narzędzie do stałego kontaktu pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej może jednak przynieść więcej szkód niż korzyści jeśli nawiązanie współpracy nastąpi bez dobrego przygotowania.

Czym jest umowa o współdziałanie?

Umowa o współdziałanie zawarta pomiędzy podatnikiem a Szefem KAS w zamierzeniach ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia. Umowa zawierana będzie na wniosek podatnika i w każdym czasie będzie mógł on ją wypowiedzieć.

Co istotne – narzędzie nie jest skierowane do wszystkich podatników, ale wyłącznie do największych. Znowelizowane przepisy precyzują, że wniosek może złożyć wyłącznie podatnik, którego wartość przychodu podatkowego za poprzedni rok przekroczyła równowartość 50 mln EUR. Administracja skarbowa stawia zatem na uzgodnienia wyłącznie z największymi podmiotami.

Audyt wstępny i monitorujący

Przed podpisaniem umowy o współdziałanie Szef KAS będzie zobowiązany do przeprowadzenia u podatnika audytu wstępnego w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Dodatkowo, w całym okresie obowiązywania umowy Szef KAS będzie uprawniony do monitorowania powyższych kwestii. Można zatem stwierdzić, że złożenie wniosku o współdziałanie jest niejako zaproszeniem organu podatkowego do przeprowadzenia skrupulatnej kontroli podatkowej. Niewątpliwym plusem takiej sytuacji jest jednak to, że podatnik może się do takiego audytu właściwie przygotować, znając czas i zakres, w jakim będzie kontrolowany.

Audyt wstępny ma za zadanie przede wszystkim ocenę i weryfikację poziomu wdrożenia i funkcjonowania:

 1. systemu zarządzania ryzykiem;
 2. kontroli wewnętrznej;
 3. audytu wewnętrznego;
 4. nadzoru nad zgodnością działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami;
 5. mechanizmów nadzoru zewnętrznego.

Korzyści

W razie zawarcia z Szefem KAS umowy o współdziałaniu podatnik może liczyć na szereg korzyści niedostępnym dla innych podmiotów, w tym przede wszystkim:

 • obniżenie lub brak odsetek za zwłokę w przypadku dokonywania korekty deklaracji podatkowej w wyniku audytu wstępnego lub monitorującego;
 • ograniczenie możliwości wszczęcia wobec podatnika postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe za okresy rozliczeniowe objęte audytem wstępnym lub monitorującym;
 • brak konieczności dokonywania raportowania schematów podatkowych (MDR) innych niż transgraniczne, jeśli podatnik występuje w roli korzystającego.

Dodatkowo – co może najbardziej zachęcające – korzyścią będzie również możliwość zawierania porozumień podatkowych. Umożliwi to szybsze załatwienie kwestii spornych lub wątpliwych, w tematach takich jak:

 • interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego;
 • uprzednie porozumienia cenowe;
 • opinie zabezpieczające przez klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania;
 • wysokość prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania w CIT;
 • innych kwestii, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

 

Autor: doradca podatkowy Jakub Pacan

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

Managing Partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Artykuły

Więcej
Sygnaliści – jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Artykuły

Więcej
Streszczenie artykułu: „Chat GPT vs dane osobowe”

Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Artykuły

Więcej
Bardzo duże platformy internetowe a obowiązek publikowania repozytoriów reklam

Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Artykuły

Więcej
Obowiązki platform internetowych na gruncie aktu o usługach cyfrowych – wybrane zagadnienia

Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 

Artykuły

Więcej
Relacja RODO do aktu o usługach cyfrowych 
Więcej

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj