MAŁY ZUS PLUS- nowa ulga dla przedsiębiorców

-

Rząd przyjął kolejny projekt skierowany do przedsiębiorców osiągających najniższe dochody. Ma on na celu poszerzenie rozwiązań funkcjonujących od 1 stycznia 2019 r. w ramach tzw. Małego ZUSu. Kogo obejmą zmiany, na czym polegają oraz kiedy wejdą w życie?

Kogo i czego dotyczą zmiany?

Zgodnie z projektem, mały ZUS Plus obejmie przedsiębiorców, których przychód w 2019 r. nie przekroczy kwoty 120 tys. zł, a dochód kwoty 72 tys. zł. Składki na ubezpieczenie społeczne takich przedsiębiorców będą liczone proporcjonalnie do dochodu.

Oprócz kryteriów przychodowych, warunkiem skorzystania z ulgi będzie np. prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Projekt przewiduje także pewne ograniczenia w korzystaniu z niższych składek. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Co więcej, z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegnie także kolejność korzystania z ulg przez przedsiębiorców (od „ulgi na start”, poprzez preferencyjne składki, aż po rozszerzony „Mały ZUS”).

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowej regulacji.

Wejście w życie

Zgodnie z pierwotnym założeniem, projekt miał wejść w życie 1 stycznia 2020 r., jednak obecnie,
z uwagi na wydłużony proces legislacyjny, początek jego obowiązywania planowany jest na pierwszy kwartał 2020 r.

 

Autor:
radca prawny Natalia Wojciechowska

radca prawny Natalia Wojciechowska