Co nowego w podatkach w 2020 roku?

-

Wraz z nowym rokiem wkroczyliśmy do nowej podatkowej rzeczywistości. Hasła takie jak „Biała Lista” czy split payment mają groźniejsze niż dotychczas znaczenie, zupełną nowością jest tzw. „mikrorachunek”; z dobrych wieści – mamy ulgę, która pomoże przy zatorach płatniczych. Poniżej po krótce przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców.

Ulga na złe długi w PIT/CIT

Od 1 stycznia 2020 podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym (PIT lub CIT). Będzie ona polegała na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności w przypadku gdy nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej wymagalności.

Mikrorachunki

Od nowego roku podatki dochodowe – PIT i CIT, a także podatek VAT można wpłacać tylko na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek). Ministerstwo Finansów uruchomiło generator mikrorachunków na portalu podatkowym. Narzędzie to umożliwia uzyskanie indywidualnego rachunku podatkowego po podaniu przez podatnika numeru PESEL lub NIP. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że tylko mikrorachunek wygenerowany z wykorzystaniem numeru NIP będzie poprawny.

Tylko rachunek z Białej Listy  dla transakcji powyżej 15 tys. PLN

Podatnicy jeszcze w starym roku mogli testować działanie Białej Listy i sprawdzać na niej rachunki swoich kontrahentów. Dotychczas jednak zapłata faktur opiewających na kwoty powyżej 15 000 PLN na rachunek spoza listy nie niosła za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Teraz żarty się skończyły. Podatnicy mają obowiązek zapłaty za faktury powyżej 15 000 PLN na rachunki zamieszczone w wykazie podatników VAT (Biała Lista) – jeśli wystawca faktury VAT jest podatnikiem VAT czynnym (czyli obowiązek nie ma zastosowania dla podatników wykonujących czynności zwolnione z VAT lub zwolnionych z VAT z uwagi na limit sprzedaży). Płatność na rachunek spoza listy spowoduje brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów na gruncie PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarną w VAT (o czym pisaliśmy tutaj). Jeśli podatnik w ciągu 3 dni zreflektuje się o pomyłce, może uniknąć negatywnych konsekwencji informując o złej wpłacie urząd skarbowy (jak to zrobić informowaliśmy z kolei tutaj).

Nowości w MPP…

Także regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności stają się poważniejsze wraz z nowym rokiem. Od stycznia nie będzie możliwe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jeśli transakcje powyżej 15.000 zł dotyczące towarów/ usług, dla których split payment jest obowiązkowy, zostaną opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Z negatywnymi konsekwencjami trzeba się liczyć nawet jeśli wystawca prawidłowo oznaczy swoją fakturę sprzedażową (zawrze na niej adnotację – mechanizm podzielonej płatności).

…i kasach rejestrujących

Od 1 stycznia podatnik VAT będzie mógł otrzymać fakturę z tytułu sprzedaży zarejestrowanej kasą fiskalną tylko wówczas, gdy paragon będzie zawierał NIP podatnika.

2020 rok przyniesie ze sobą konieczność posiadania kas fiskalnych online dla określonych grup podatników (m.in. podatnicy sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych).

 

Autor: radca prawny Urszula Ilnicka-Karaban