Specjalistyczne sądy własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 r. spory dotyczące własności intelektualnej trafią do specjalistycznych sądów okręgowych w wybranych miastach. Kwestiami związanymi z programami komputerowymi – zajmie się tylko Sąd Okręgowy w Warszawie. Ustawa definiuje „sprawy własności intelektualnej”, przewiduje obowiązkowego pełnomocnika w postępowaniu i wprowadza szczególne zasady pozyskiwania dowodów.